Kto odpowiada za samochód podczas naprawy?

Ocena
0.00

Oddanie pojazdu do naprawy powiązane jest z pewnym ryzykiem. Nie zawsze znamy osobę, której powierzamy swój samochód. Auta często warte są setki tysięcy lub nawet miliony złotych. Kłopotów z pozostawionym w warsztacie samochodem może przydarzyć się nieskończenie wiele. Zwykle są to uszkodzenia oraz kradzieże. Dowiedz się, za co właściciel warsztatu ponosi odpowiedzialność.

Niewywiązanie się z  terminów naprawy samochodu przez mechanika

Problemy warsztatu mogą być spowodowane przekroczeniem terminu naprawy. Odpowiedzialność warsztatu samochodowego za auto w takiej sytuacji rośnie.

W artykule 478 kodeksu cywilnego jest zapisane, że dłużnik będący w zwłoce odpowiedzialny jest za uszkodzenie bądź utratę przedmiotu świadczenia, chyba że utrata bądź uszkodzenie nastąpiłoby także wtedy, gdyby świadczenie zostało spełnione w czasie właściwym.

Zapis ten, w sytuacji opóźnień w naprawach pociąga do odpowiedzialności warsztat samochodowy. W sytuacji przekroczenia terminu zleconej usługi warsztat odpowiedzialny jest za działanie siły wyższej. Nawet przypadkowe uszkodzenie pojazdu, lub jego utrata, nie zwalniają go z odpowiedzialności.

Niewłaściwie przeprowadzona naprawa auta przez mechanika samochodowego

Bardzo częste złe wykonanie usługi, co może powodować kolejne uszkodzenia samochodu. Odpowiedzialność w tego typu sytuacji określona jest w dwóch miejscach: kontraktowym i deliktowym. W pierwszym przypadku odpowiedzialność wynika z umowy. W drugim z przepisów prawa.

Odpowiedzialność na mocy umowy świadczy, że za nieprawidłowe wykonanie lub niewykonanie zlecenia, odpowiedzialny jest dłużnik. Zwolniony z obowiązku może być, kiedy szkody wystąpiły w wyniku  okoliczności, za jakie nie ponosi odpowiedzialności.

Warsztat odpowiedzialny jest za przyjęty do naprawy pojazd, w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi, w przypadku wykonania naprawy. Znajdziemy je w artykule 638 kodeksu cywilnego. Kiedy w trakcie użytkowania pojazdu w czasie do 2 lat od reperacji zauważone zostaną pewne wady, klientowi należeć się będą żądania z tytułu rękojmi. Zakłada się w takim przypadku, że wada istniała już w chwili wydania samochodu właścicielowi.

Klient może wtedy domagać się wymiany na niewadliwy element, naprawy lub obniżenia ceny. To klient wybiera formę, która jest dla niego satysfakcjonująca i jest to wiążące dla warsztatu.

Co roić w przypadku kradzieży samochodu w warsztacie samochodowym?

Umowa związana z naprawą pojazdu łączy w sobie cechy umowy o dzieło i umowy przechowania. Oznacza to, że warsztat zobowiązany jest przechować samochód na czas naprawy w niezmienionym stanie. Odpowiedzialny jest za niego także w przypadku kradzieży. To samo tyczy się obiektów znajdujących się w samochodzie.

Jeżeli zdarzy się tak, że w czasie kiedy samochód pozostawał w warsztacie doszło do kradzieży, oczywiście odpowiedzialność spoczywa na właścicielu warsztatu. Jak w przypadku każdego zdarzenia tego typu, udajmy się na komisariat policji i zgłośmy kradzież. Oczywiście sprawa może się toczyć długo, gdyż właściciel warsztatu nie zawsze poczuwa się do winy, a kiedy udowodni, że auto i wszelkie rzeczy w nim przechowywane, były należycie zabezpieczone, może być oczyszczony z zarzutu. Dobrze jest, kiedy jest taka możliwość, oddać samochód do sprawdzonych i polecanych warsztatów.

Kategoria: Motoryzacja
Data dodania:
Oceń Artykuł
Tagi
Komentarze
1
laskowskasylwana
Sylwana Laskowska

Bycie mechanikiem nie jest takie proste. W dodatku prowadzenie własnego warsztatu? Szacun.

0 0
Dodaj Komentarz
Artykuły z tej kategorii